Category Archives: Arkitektur

@ til besvær

1. mars 2014 splittes Politiets data- og materielltjeneste (PDMT) i enhetene IKT@politiet og Fellestjenester@politiet. Dessverre viser det seg at sak- og arkivsystemet Doculive fra Software Innovation ikke er kompatibelt med navnevalget på de nye enhetene.

Her er problemet: Politiet sender og mottar en vesentlig mengde offentlig korrespondanse som normalt sett skal publiseres gjennom Offentlig Elektronisk Postjournal for å tilfredsstille kravene om offentlig innsyn. Dette stiller en rekke krav til hvilke opplysninger som skal inkluderes i det som publiseres, blant annet:

  • Journalføringsdato
  • Dokumentets dato
  • Saks- og dokumentnummer
  • Sender og/eller mottaker
  • Opplysning om sak, innhold eller emne
  • Kontaktpunkt
  • Arkivkode

DocuLive på sin side støtter skjerming av opplysninger som skal unntas offentligheten gjennom å bytte ut slike opplysninger med en tilsvarende serie @-tegn, også kjent som alfakrøll/snabel-a. Og her kommer vi til det pussige — hvis tittelfeltet i et dokument inneholder en @, så trigger dette en mekanisme i DocuLive som fører til at pliktig informasjon ikke blir synlig i OEP. Dette kan tyde på at DocuLive potensielt mangler skjematisk støtte for å tagge opplysninger som skjermet, og bare bruker String.Contains(“@”) for å avgjøre om opplysninger i en tittel er skjermet.

Software Innovation kom først med en relativt tynn forklaring; de mente at Riksarkivet var indirekte ansvarlige for problemet siden det var de som hadde valgt @ som standard kodetegn for å skjerme opplysninger. Dette stemmer heldigvis ikke. NOARK-standarden er relativt abstrakt i denne sammenhengen, og spesifiserer faktisk ikke konkret hvordan opplysninger teknisk sett skal skjermes. Det nærmeste man kommer i kravlisten er punkt 12.3.3 (versjon 3.1) som sier:

Løsningen bør vise hvilke opplysningstyper som er angitt at skal skjermes. Det at en gitt opplysning er avkrysset for skjerming bør vises både for de som har tilgang til å se de skjermede opplysningene og for de som ikke har tilgang til å se dem.

Til sammenligning så benytter Ephorte, et annet NOARK-godkjent arkivsystem, en asterisk (*) som kodetegn.

Resultatet av dette rotet er uansett at Politiet kan bli nødt til å oppgradere arkivsystemet sitt for å unngå problemet. Et alternativt forslag kan være å finne enhetsnavn uten alfakrøll i seg. Og med tanke på politiets anstrengte forhold til IT så er det kanskje like greit?

Ruling Code Quality Regression | Patrick Smacchia

There are tooling to assess quality, there are tooling that tells the global code quality evolution, but so far there are no tooling that exposes in details code quality regression. This is a problem I’ve been mulling on during the last years. Through the last release of NDepend, we’ve introduced a multi-purposes code ruling capability through Code Query Linq (CQLinq). A CQLinq query is a C# code query, that is querying the NDepend.API code model.

Via Ruling Code Quality Regression | Patrick Smacchia.