Marmorslottet i Mo i Rana

Dette er den første posten i ein serie med bildepostar frå turen til Nord-Noreg sommaren 2014. Desse bileta er teke i Marmorslottet i Mo i Rana.

Frå Wikipedia:

Marmorslottet i Rana er et område cirka 45 minutter fra Mo i Rana, der løse bergmasser som kalk, gjennom tusenvis av år har er blitt vasket ut i elven. Vannet har opp gjennom årene dannet flere huler, jettegryter og formasjoner i berget.

Vassføringa var veldig stor då eg var der, så eg fekk berre sjå ein liten del av formasjonane som skjular seg under vassmengdene. Men det var imponerande nok. Neste gong skal eg vitje dette området i ei tid på året der vassføringa er liten, enten tidlig vår eller sein haust.

DSC04026

DSC04028

DSC04030_Cropped

DSC04032

DSC04035 DSC04040

Leave a Reply